Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

Civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése

Civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítéseProgramunk a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja azáltal, hogy hozzásegíti a civil szférában dolgozó munkatársakat ismeretanyaguk bővítéséhez.
Programunkkal elsősorban azokat Nógrád megyei a kisebb szervezeteket célozzuk, amelyek segítség nélkül nem tudják kiaknázni erőforrásaikat, munkatársaik képzetlenek, s társadalmi részvételük mértéke nem kielégítő.
A képzési program célja, hogy ezek az egyesületek képesek legyenek a nagyobb társadalmi szerepvállalásra, fejlessze érdekérvényesítő készségüket, valamint elősegítse a hatékony pályázatírást, programszervezést és szervezeti kommunikációt.

Programunkkal a kistelepüléseken, alacsony taglétszámmal, és alacsony szervezettségi szisztémával működő közel 50 civil szervezet körében értünk el kézzelfogható eredményeket azáltal, hogy elméleti és gyakorlati útmutatóval szolgáltunk nekik. A jelenlévő egyesületeket tagjainak létszáma (1-10 fő) és célcsoportjuk kiterjedése alapján (helyi klubok tagjai, általában kis közösségek) a kisebb szervezetek közé soroljuk.
A képzési program céljaként jelöltük meg, hogy ezek az egyesületek képesek legyenek a nagyobb társadalmi szerepvállalásra, működésükből és missziójukból fakadó érdekeiket szélesebb körben tudják érvényesíteni, valamint a jövőben sikeresebben készítsék elő pályázataikat. A szervezeti kommunikáció magasabb szintre való emelésével pedig szerettük volna felhívni a figyelmet a csapatmunka jelentőségére.

 • Bővítettük a megjelent egyesületek alapvető, hasznosítható ismereteit.
 • Fejlődött a részt vevő szervezetek külső-belső kommunikációja.
 • A programsorozat szerves részének tekintjük, és attól élesen elválasztani nem szeretnénk az előadást követő kapcsolattartást a részt vevő egyesületekkel. Ennek köszönhetően több alkalommal megkeresnek minket pl. olyan pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel, amihez régebben neki sem mertek kezdeni
 • Programszervezési készségük javult, több önkéntest foglalkoztatnak, kezdik felmérni a társadalmi munka jelentőségét. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal színvonalasabb programokat tudnak megvalósítani a jövőben.
 • A részt vevő szervezetek közt együttműködések alakultak ki.

Programunkat 2007. január 16-18-án tartottuk. Az előkészítési, szervezési és értékelési munkákban egyesületünk tagjai, illetve a helyi civil szervezetek lelkes, segíteni vágyó tagjai vettek részt mint önkéntesek.

A háromnapos program tematikája az alábbiak szerint épül fel:

1. nap: Pályázatírás

Időkeret

Tartalom

Módszer, eszköz

9:00 - 9:30

Bemutatkozás
Elvárások összegyűjtése

Egyéni megszólalások, körkérdés

9:30 - 10:00

A pályázatírással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések, problémák,
Egyéni pályázatírói tapasztalatok összegyűjtése

Bevezető feladat

10:00- 11:00

Pályázatírás alapjai: (Szervezeti menedzsment háttér, Forrásteremtés, Projekttervezés, Pénzügyi tervezés)

Tréneri prezentáció

11:00 - 11:15

Szünet

 

11:15 - 12:15

Pályázatok előkészítése (Pályázati rendszerek (EU, országos, helyi) megismerése; Pályázati kiírások elemzése; Szervezeti előkészületek

Prezentáció és facilitált beszélgetés

12:15 - 13:15

A pályázatírás folyamata (Projekttervezés, Előkészítés, Pályázati koncepció összeállítása, Megírás, Nyomon követés)

Gyakorlat, összegzés

13:15 - 14:00

Ebédszünet

 

14:00 - 15:00

Pályázatok megírása I. - Szakmai koncepció összeállítása (Igényfelmérés készítése, Ütemterv, Szakmai tervezés, Megvalósítók)

Tréneri prezentáció és kiscsoportos gyakorlat

15:00 - 16:00

Pályázatok megírása II. - Pénzügyi tervezés
Költségvetés-készítés, Cash flow tervezés, Pénzügyi nyilvántartás

Tréneri prezentáció

16:00 - 16:15

Szünet

 

16:15 - 17:15

Pályázat utóélete (Kapcsolattartás a pályáztatóval, Beszámolás, elszámolás, Utánkövetés

 

17:15 - 18:15

Sajátos pályáztatói követelmények, elvárások
Konzorciumi együttműködés, Fenntarthatósági kritériumok, Tervezési sajátosságok, NCA elvárások, Formai követelmények, Utófinanszírozás, Tipikus problémák, hibák a pályázatok készítésekor

Prezentáció és egyéni tapasztalatok összegyűjtése


2. nap: Programszervezés

Időkeret

Tartalom

Módszer, eszköz

9:00 - 10:00

A programszervezés alapjai
Szervezeti háttér

Közös feladat
Kis csoportos munka

10:00- 11:00

Programszervezés (I.)
Megalapozottság, megvalósíthatóság, Személyi, pénzügyi háttér biztosítása, Források

Tréneri prezentáció folyamatos lehetőség a kérdések feltételére

11:00 - 11:15

Szünet

 

11:15 - 12:15

Programszervezés (II.)

Kis csoportos munka

12:15 - 13:15

Programszervezés (III)
Gyakran felmerülő kérdések, problémák
Leggyakoribb hibák

A tervek megbeszélése, kérdésfeltevés, tanulságok összegzése

13:15 - 14:00

Ebédszünet

 

14:00 - 15:00

A megvalósítás szakaszai (Előkészületek, Lebonyolítás, Utómunkálatok)

Tréneri prezentáció folyamatos lehetőség a kérdések feltételére

15:00 - 16:00

Önkéntesek bevonása
Motiváció

Prezentáció és egyéni tapasztalatok összegyűjtése

16:00 - 16:15

Szünet

 

16:15 - 17:15

Összefoglalás

Tréneri prezentáció, kérdésfeltevés


3. nap: Szervezeti kommunikáció, reklám

Időkeret Tartalom Módszer, eszköz

9:00 - 10:00

A kommunikáció, a kommunikációs folyamat ismérvei, elemei (Sajátosságok, Verbális és non-verbális jelek)

Tréneri prezentáció,
Gyakorlat: A non-verbális eszközök használata, felismerése.

10:00- 11:00

A kommunikáció, mint alapvető társadalmi tényező (A komm. szerepe a társadalomban,
A komm. eszközeinek megfelelő alkalmazása)

Tréneri prezentáció

11:00 - 11:15

Szünet

 

11:15 - 12:15

Szervezeteken belüli kommunikáció,

Tréneri prezentáció

12:15 - 13:15

Reklám, mint a figyelemfelkeltés egyik leghatásosabb eszköze
A reklámozás módja, pszichikai háttere

Tréneri prezentáció

13:15 - 14:00

Ebédszünet

 

14:00 - 15:00

Reklámozási lehetőségek hazánkban

Tréneri prezentáció

15:00 - 16:00

Civil szervezetek lehetőségei reklámozási lehetőségei,  Reklám megoldása csekély forrásból

Tréneri prezentáció

16:00 - 16:15

Szünet

 

16:15 - 17:15

Konzultációs lehetőség az előadókkal

Tréneri prezentáció, kérdésfeltevés

17:15-18:00

A képzés-sorozat értékelése, zárás

Egyéni véleménynyilvánítás

Az előadás anyagáról kiadvány készült, melyet a civil szervezetek képviselői között osztottunk szét, így ők terjesztik a helyi művelődési házakban, civil irodákban, egyesületi központokban.

A kiadvány technikai paraméterei:
 • Terjedelem: 178 oldal
 • Méret: A/5
 • Példányszám: 1000 db
Tartalomjegyzék:
 • A pályázatírás alapjai                                   
 • A pályázatírás sajátosságai                                        
 • A Nemzeti Civil Alapprogram                             
 • Előcsatlakozási Alapok                                    
 • Pályáztatói adatbázis összeállítása                            
 • Pályázati kiírások                                                  
 • A projekt fenntarthatósága                                     
 • Programszervezés                                                 
 • Marketing alapismeretek                                          
 • PR                                                                             
 • Kommunikáció      

<< vissza

 

Főoldal | Ajánlott könyvek | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Érettségi