Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

KÉPES VAGY NEM GÉPES?

A 2007-es év egyik lényeges változása civil szempontból, hogy a korábban a Mobilitás által működtetett Internetes Pályázatkezelő Rendszert az ESZA Kht. működteti tovább EPER (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer) néven. Mivel január elseje óta az ESZA Kht. kezeli a Nemzeti Civil Alapprogram és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatait is, így ezen pályázatok köre is bekerült az elektronikus módon való elszámolás rendszerébe. Utóbbi pályázatok esetében azonban továbbra is lehetőség van a pályázatot papíron benyújtani. NCA-pályázatoknál a pályázatot kiíró kollégium dönt arról, hogy az adott kiírásra milyen formában lehet pályázatot benyújtani, az SZMM-pályázatok esetében a döntés a minisztérium hatáskörében van, és várhatóan csak kivételes esetekben lesz lehetőség papíralapú pályázásra.
Elég világosan látható tendencia, hogy idővel a papíralapú pályáztatást teljesen felváltja az elektronikus rendszer használata. Azt javasoljuk tehát, hogy ha mégis az első lehetőség mellett döntenek, akkor is ismerkedjenek meg az Elektronikus Pályázatkezelési Rendszerrel, hiszen a jövőben ez lesz az egyedüli módja a pályázatbeadásnak. Megtehetik mindezt büntetlenül, hiszen a rendszer szabadon módosítható, nézegethető anélkül, hogy a jelentkezést véglegesítenék.

Ma már szinte minden civil szervezet alkalmaz számítógépet, és kevesen vannak, akik ne használták volna már valamilyen célból a világhálót. Sokakban ellenérzést válthat ki, hogy monitor előtt kell dolgozniuk, hiszen a régi papíros rendszerben már nagyfokú jártasságot szereztek, és a megszokott, jól bejáratott dolgokat nehezen adja fel az ember. Érdemes azonban átgondolniuk, hogy mennyi előnyük származik abból, hogy a program használata során a tengernyi ellenőrzőpont beépítése eredményeképpen kevesebbet hibáznak adataik felvitelénél, hiszen a rendszer automatikusan hibaüzenetekkel jelzi, ha kihagynak lényeges információkat. Ez a költségek elszámolásánál bizony nagyon sokat jelent. Akik a kezükben tartott papíron mégis áttekinthetőbbnek látják pályázatukat, azoknak javaslom, hogy nyomtassák ki az űrlapot, azon dolgozzanak, és a végső stádiumban vigyék fel a gépre, ott ellenőrizzék, hogy adataik valóban megfelelőek-e. Így szépen, folyamatosan szoktatják magukat hozzá a rendszer használatához. Akik továbbra is ellenérzéssel fogadják a technika ilyetén térhódítását, gondoljanak arra, hogy csak arra az időre használják, amíg könnyebbé teszik vele életüket.
Ne ijedjenek meg, inkább töltsenek több időt a megismeréssel, és egy idő után biztosan értékelni fogják az elektronikus pályázás egyszerű és értelemszerű használatát! Ne féljenek segítséget kérni!

A www.esf.hu honlapról mind a két - a régi és az új - pályázatkezelő rendszerbe beléphetnek. Az új rendszert, a Mobilitás előző rendszerének kezelhetőbb változatát a lap alján található belépési hivatkozásra kattintva érhetik el. Megkönnyítendő a korábbi felhasználók életét, az EPER-rendszerbe a korábbi szoftverből átemelték azokat a partnereket, akiknek az adatait arra alkalmasnak találták.
Korábbi pályázataikhoz új címen juthatnak hozzá a http://palyazat.mobilitas.hu helyett a http://ipkr.esf.hu elérhetőségen. Ebben a rendszerben már nem jelenik meg új pályázati felhívás, így ott új pályázatokat nem lehet benyújtani. Emiatt a regisztrációs lehetőséget is letiltották. A régi, azaz az ide beadott pályázatok követése és kezelése továbbra is itt történik (módosítási kérelmek és szakmai beszámolók benyújtása stb.).

Az ESZA Kht. honlapján minden szempontból kielégítő útmutatót, felhasználói segédletet találnak a Pályázatkezelési Rendszerbe tett barangolásukhoz. Ehhez a kezelőszerv oldalán a Dokumentumok menüben található Felhasználói kézikönyv feliratra kell kattintani. Ebben a rövid cikkben csak a legfontosabb, a rendszer használatához elengedhetetlen tudnivalókat szeretnénk felvázolni.

Regisztráció

Az első tennivaló pályázatainak elektronikus úton való benyújtásához, hogy regisztráljon az EPER-ben. Ehhez mindössze a belépőfelületen található Regisztráció gombra kell kattintania. A regisztrációhoz szükség van egy érvényes e-mail címre, melyhez bármikor hozzáfér, ugyanis a regisztráció érvényesítéséhez egy elektronikus levelet küld a rendszer. A regisztráció megkezdése előtt el kell dönteni, hogy személyként vagy szervezetként szeretne nyilvántartásba kerülni: személy alatt a magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat, szervezet alatt a társadalmi szervezeteket, alapítványokat, közalapítványokat, közhasznú társaságokat értik. A regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy az adatlap kitöltése után a rendszer által a megadott címre elküldött aktivációs e-mailben található linkre kattint. Sikeres aktiválás esetén a képernyőn megjelenik egy üzenet, mely tájékoztatja Önt a sikeres regisztrációról. Ezután a felhasználóneve és jelszava használatával már beléphet.

Regisztrációs nyilatkozat

Sikeres regisztrációt követően minden pályázónak ki kell nyomtatnia egy regisztrációs nyilatkozatot. Ezt a rendszerbe történő belépést követően a Reg.nyilatkozat menüpont alatt a Nyilatkozat nyomtatása gombbal teheti meg. Az így kinyomtatott nyilatkozatot cégszerű / hivatalos aláírással kell ellátnia, és azt legkésőbb a megpályázni kívánt kategória beadási határidejéig meg kell küldenie az ESZA Kht. címére. Ezenkívül addig be kell fizetnie a rendszer használatának éves, adott naptári évre vonatkozó díját, 3000 Ft-ot. Az évi egyszeri, rendszerhasználati díj befizetésével és a Regisztrációs Nyilatkozat megküldésével a pályázó jogosulttá válik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ESZA Kht. által kezelt, az adott naptári évben a hazai forrásokra kiírt, minden elektronikus úton beadható pályázati kategóriájára pályázatot beadni.

A pályázatkezelő rendszer használata

Regisztrált felhasználó a megadott felhasználónév és jelszó használatával a Belépés gombra kattintva a saját pályázói oldalára léphet be. Sikeres belépést követően a rendszer nyitólapját láthatja, baloldalon a rendszer menüjével. A nyitólapon további fontos tudnivalókat, aktuális információkat talál, amelyet érdemes minden belépésnél elolvasni.
A Pályázati kategóriák felületen az aktuális pályázati lehetőségeket tekintheti meg, és elkezdheti új pályázata elkészítését. Jelölje ki az Önnek megfelelő kategóriát, majd kattintson a Megtekintés és új pályázat beadása gombra, ahol megnézheti a kiválasztott pályázati kategória legfontosabb adatait. Ha úgy dönt, hogy papíralapú pályázatot nyújt be, itt letöltheti az ehhez tartozó dokumentumokat.
A kategória főbb adatainak megtekintése után kattintson az Új pályázat benyújtására, melynek hatására eljut a kategóriához tartozó pályázati adatlaphoz.
A pályázati űrlapot értelemszerűen a pályázati felhívás szerint kell kitölteni a baloldalon található fülek aktív lapozgatásával. Az űrlap kitöltése után az Ellenőrzés gombbal vizsgálhatja meg, hogy van-e valamilyen hiányosság az ellenőrzött adatmezők között. Ne hagyatkozzunk azonban csak és kizárólag az ellenőrzés gombra, minden esetben többször fussunk neki mi magunk is az utólagos többszöri átnézésnek. A gomb bármikor használható, egyetlen esetben azonban valóban kötelező használni: a pályázat véglegesítése előtt. Javasoljuk, hogy a pályázat készítése során gyakran használja az Ellenőrzés funkciót, hogy elegendő ideje maradjon a szükséges javításokra.
Megkezdett státusú pályázat a beadási határidő lejártáig bármikor módosítható, változtatható, csak ne felejtsen el minden módosítás után a Mentés gombbal rögzíteni! Véglegesítés után erre már nincsen lehetőség, a Véglegesítés gomb megnyomása után tekinti a Pályázatkezelő a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására a pályázat státusa automatikusan "beérkezett" státusra vált, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot kap, valamint egy értesítés is kerül a pályázó olvasatlan üzenetei közé, mely a fentiekről tájékoztatást nyújt.
A Beadott pályázatok felületen kísérheti végig a pályázat benyújtásának és a beadott pályázatainak útját. A státus jelzi, hogy a pályázatkezelés folyamatában éppen hol tart az Önök pályázata.
A Pályázat megtekintése (aktuális) gomb segítségével a kiválasztott pályázati azonosítóhoz tartozó aktuális pályázatot tekintheti meg. A pályázat beszámolásánál mindig az aktuális pályázat alapján ellenőrzik beszámolóját.
A pályázat életútja folyamán előfordulhat, hogy a pályázati anyag az eredeti beadotthoz képest módosulni fog. Ennek követését az eredeti és az aktuális pályázat összehasonlításával teheti meg. A pályázat véglegesítése előtt a Megkezdett pályázat módosítása gomb megnyomásával van lehetősége a pályázatírást folytatni a beadási határidő lejártáig. A rendszer a pályázat beadásakor (hiánypótlás után) rögzíti az eredeti, Ön által elkészített pályázatot, így azt bármikor megnézheti és összehasonlíthatja a későbbi módosított pályázati adatokkal.
A pályázat véglegesítése, azaz beadása után - amennyiben a pályázati felhívásban szerepel - hiánypótlásra van lehetősége. Internetes pályázat esetén erre a Benyújtott pályázat hiánypótlása gomb megnyomásával van lehetősége.
Amennyiben pályázatának megvalósítása folyamán az eredeti benyújtott adatokhoz képest változás történik, Módosítási kérelem pont alatt lehet új módosítási kérelmet készíteni a támogatói döntés megszületése után. Ezen pont alatt tekintheti meg továbbá már beadott módosítási kérelmeit, azok státusát is.
A Pénzügyi esemény gomb megnyomásával a pályázatához kapcsolódó összes pénzügyi mozgást figyelemmel kísérheti. Itt szerezhet róla tudomást, hogy a támogatási összeget átutalta-e már Önnek a kezelőszervezet.
A pályázat lezárását követő kötelező elszámolásokat a Szakmai beszámoló, illetve Pénzügyi elszámolás menüpontok alatt tudja foganatosítani, itt tájékozódhat a beszámolók elbírálásáról, aktuális állapotáról, illetve az esetleges hiánypótlási kötelezettségekről.
A Támogatások (rész)lemondása gomb megnyomásával kezdeményezheti adott pályázatnál a lemondást, amennyiben valamilyen okból nem tudják a támogatási összeget teljes egészében felhasználni, elszámolni. Ha erre kerül sor, kérem, ügyeljen a visszafizetési határidőre!
Pályázatát az elbírálást követően nyilvánossá teheti. Ehhez a Pályázat nyilvánossá tétele gombra kell kattintani. A nyilvánossá tétel egy pályázaton belül azt jelenti, hogy a pályázat egyes adatai a portálon publikálásra kerülnek.
A regisztráció alkalmával a felhasználó egy e-mail címet is megad a továbbítandó levelekhez, amivel a későbbiekben kommunikálhat a pályázatkezelővel. Az EPER hivatalos kommunikációs csatornájának azonban az Üzenetek menüpont alatt található levelezést tekinti, mivel nem lehetnek biztosak abban, hogy az e-mail üzenet eljut a pályázóhoz.
Aktuális adatait a Saját adatok menüpont alatt tekintheti meg, azok módosítását pedig az alul található Adatmódosítás gombbal kezdeményezheti. Ügyeljen arra, hogy némely adat módosítása esetén szükséges újbóli regisztrációs nyilatkozat kinyomtatása és megküldése!
Amennyiben a rendszer használatát befejezte, a Kilépés gombbal kiléphet a rendszerből. A kilépést minden esetben meg kell erősíteni.
Végezetül néhány tipp a feltöltés folyamán: a kurzor mező fölé pozicionálásakor előtűnik egy szöveg, mely segítséget nyújt az adatmező helyes kitöltéséhez.
A monitor felső részén található eszköztár 'vissza' gombját a rendszer nem értelmezi, ezért minden esetben az adott lap alján található Vissza vagy Bezár gombokra kattintsunk az oldalról való kilépéshez Ügyeljünk arra, hogy a Vissza gomb használatánál mentés nem történik!
A feliratok előtti piros vonallal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Munkánk során 10 percenként mentsük el a bevitt adatokat, hiszen a rendszer egy bizonyos idő eltelte után automatikus üzenettel jelzi, hogy pár másodperc után kilép a biztonságos használat érdekében.
Ne hagyjuk a legutolsó pillanatra pályázataink leadását, hiszen előfordulhat, hogy a leadás előtti napokban, órákban a rendszer túlzsúfolt, és használhatatlanná válik. Ha emiatt nem sikerül leadni határidőn belül a pályázatot, a felelősség a miénk!

Sikeres pályázatírást kívánok!

-Kr-

 

Forrás: Civilia Világa 2007/1

<< vissza

 

Főoldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Ajánlott könyvek | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép | Érettségi