Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

Egyéb európai szervezetek

Az Európai Bíróság (Court of Justice) feladata a Szerződésekben foglalt törvények érvényesülésének és alkalmazásának felügyelete, valamint azok magyarázata az Unió valamennyi tevékenységi körén belül. A Bíróság döntései gyakran jelentős alkotmányos és közgazdasági következménnyel járnak. Az Európai Számvevőszék (Court of Auditors) felelős az Unió pénzkiadásainak felügyeletéért és a költségvetési törvények és szabályozók tartalmi érvényesítéséért. A Számvevőszék jelentései komoly felelősséget rónak valamennyi végrehajtó hatalommal rendelkező európai szervezetre és rászorítják azokat a tiszta és takarékos pénzkezelésre. Az Európai Befektetési Bank (European Investment Bank) az Unió pénzügyi ellátó szervezete, ez a bank adja az Uniós gazdaságfejlesztési és integrációs beruházásainak hitel és tőkefedezetét. A bank azzal, hogy évente 20 milliárd ECU hitelt folyósít a világ legnagyobb pénzintézetévé nőtte ki magát. A Gazdasági és Szociális Bizottság (Economic and Social Committee) az Európai Bizottság, Tanács és Parlament tanácsadó szerve. Állásfoglalásait (amelyeket kérésre vagy önálló kezdeményezésre hoz) az Unió legkülönbözőbb szféráiban dolgozó szakemberek hozzák, akiket nemzeti kormányaik bíznak meg a Bizottságban való részvétellel. A Bizottság tagjait általában 3 csoportba sorolják, a munkavállalók, a munkáltatók és az egyéb érdekeltségűek csoportjába. A Régiók Bizottsága (Committee of Regions) az Európai Unió legfiatalabb szervezete, amely tanácsadó testületként működik a regionális érdekek és sokféleség érvényesítésére. Az Európai Ombudsman (European Ombudsman) az a személy, akihez az Európai Unió polgárai panasszal fordulhatnak, ha úgy érzik, hogy bármely európai szervezet jogszerűtlenül vagy igazságtalanul járt el ügyükben. Az Ombudsman széles nyomozati jogkörrel rendelkezik, bizonyos feltételek mellett a Közösség szervezeteinek, testületeinek bármely írásos dokumentumába betekinthet. Információt az egyes tagállamok szervezeteitől is beszerezhet. Az Ombudsman a polgárok és a Közösség szervezetei között egyfajta közvetítő, egyeztető, békítő szerepet lát el. Javaslattételi jogkörrel rendelkezik valamennyi Uniós szervezet felé és az Európai Parlament elé terjeszthet ügyeket, hogy az politikai következtetéseket vonhasson le a hatalmi szervek működésére vonatkozóan. Az Európai Monetáris Intézet (European Monetary Institute) feladata a pénzügyi Unió előkészítése. Két fő tevékenységi köre van:
- tevékenységével hozzá kell járulnia a Monetáris Unió feltételeinek teljesüléséhez, különösen a konvergencia kritériumok és a makro-ökonómiai mutatók alakulását illetően;
- létre kell hoznia azt a feltételrendszert, amelyre ráépülhet majd a Központi Bankok Európai Rendszere (European System of Central Banks - ESCB) és az egységes monetáris politika, illetve az egységes európai fizetőeszköz.
Az Európai Környezeti Ügynökség (European Environmental Agency) feladata: "az európai környezetvédelemmel és a környezeti állapot javításával kapcsolatos információk gyűjtése, összevetése és stratégiai felhasználása". Az Ügynökség tevékenységének fő gyümölcse az Unióra és az egész Európára vonatkozó Környezeti Állapot Jelentés, amelyeket másképpen Dobris Jelentéseknek is hívnak. Az Ügynökség feladatát az Európai Információs és Megfigyelő Hálózattal (European Information and Observation Network - EIONET) együttműködve látja el. Az EIONET-et maga az Ügynökség hozta létre, munkáját ugyancsak maga az Ügynökség illetve az egyes nemzeti alhálózatok koordinálják, amelyeket az Ügynökség hozott létre abból a célból, hogy minden, az európai környezettel kapcsolatos helyi információt gyűjtsenek és hogy azonosítsák a helyileg felmerülő környezeti problémákat (a Dobris Jelentésekhez hasonlóan). Az Ügynökség azonban nem csak a tagállamok meglévő információ szolgáltató kapacitására épít, hanem más testületekkel és nemzetközi szervezetekkel is együttműködik.

Kétmillió kábítószerfüggő az unióban, évi nyolcezer haláleset - az EU akcióterve fokozottabban öszszehangolja a tagállami drogstratégiákat.
Négy markos férfi négy útban lévő személyautót is arrébb tud tenni - de külön-külön egyikkel sem boldogulnának. Franco Frattini, az Európai Bizottság (EB) alelnöke - és illetékes biztosa - a minap, a kábítószerek elleni küzdelem világnapján utalt arra, hogy a tagállamok önmagukban képtelenek megbirkózni a drogkérdéssel, miközben "történelmi szintet ért el a kábítószer-fogyasztás, különösen a fiataloknál". A tagállamközi tanács másnap elfogadta az EB-ben már korábban jóváhagyott 2005-2008-as cselekvési tervet.
Azaz kezdődhet (újra) a szokásos, más területekről is jól ismert EU-kirakós: miközben a kábítószerfajták tilalma, használati szabályozása, büntetőjogi vonzata mindenütt más és más, Brüsszel próbál valamilyen rendet kialakítani a huszonötféle keretből. Ennek szükségességét maguk az európaiak is érzik - az Eurobarometer felmérése alapján 71 százalékuk gondolja úgy, hogy az EU vegye kézbe a drogprobléma kezelését.
A számadatok megdöbbentőek. Az Európai Kábítószerügyi és Addiktológiai Megfigyelőközpont (EMCDDA) tavalyi jelentése szerint a 15 és 34 év közötti európai fiatalok egy-tíz százaléka már kipróbálta a kokaint, és körülbelül a felük a mai napig rendszeres fogyasztó. Egyre több tizenéves szív marihuánát: a cannabis a leginkább elterjedt kábítószer Európában, minden öt felnőttből egy életében már legalább egyszer kipróbálta. A fiatalok öt-tíz százaléka az utóbbi egy évben élt marihuánával. Növekszik az ecstasy-fogyasztás: a cannabis után ez a második "legnépszerűbb" drog Európában, különösen az éjszakai életben. Főleg a kemény drog az oka a HIV/AIDS-megbetegedéseknek, a fertőző májgyulladásnak (hepatitis C) és az ezekből fakadó évi nyolcezer halálesetnek az EU-ban.
A cselekvési terv fő célja, hogy jelentősen csökkentse a kábítószer-fogyasztók számát, valamint a droghasználattal és -kereskedelemmel összefüggő károkat. A kulcskifejezések: megelőzés, nevelés, további kutatás (például a szintetikus kábítószerek hatását illetően), a gyártókapacitások felszámolása, az alapanyag-útvonalak elvágása, a törvényi tilalom következetes érvényesítése.
Ahány kábítószer, annyiféle probléma. A szintetikus drogokat - ezekből az unió huszonöt használatát kíséri figyelemmel - olyan fiatalok fogyasztják, akik jó társadalmi környezetből kerülnek ki. Vagyis a megelőzés-nevelés szerepe más, mint a társadalom peremére szorult szokványos függőknél.
A heroinról közismert, hogy útja az afganisztáni ültetvényekre vezethető vissza. Ezért Brüszszel öt évre elosztva egymilliárd euróval (250 milliárd forinttal) támogatja, hogy az ottani termelők alternatív művelésre álljanak át. A kokain Dél-Amerikából, az Andok vidékéről érkezik, és a közös vámpolitika feladata, hogy segítse a szállítmányok lekapcsolását. Szintén Dél-Amerikából, valamint a karibi térségből és Afrikából jön a marihuána, míg Marokkóból a hasis.
Teljesen külön eset az ecstasy: az amfetaminszármazék tabletta gyártását illetően az EU már önellátó, az alapanyagot viszont kívülről hozzák be. A tavalyi év végén elfogadott EU-importszabályozás engedélyhez köti egy sor, az ecstasy készítéséhez felhasználható vegyszer behozatalát. Kötelezi az importőröket, hogy pontosan dokumentálják és feliratozzák a behozott anyagokat, felügyeli az alapanyagok mozgását az unión belül, és megerősíti az ellenőrzéseket. A kérdéses anyagokat azért nem lehet egyszerűen betiltani, mert törvényesen is felhasználják őket - például a gyógyszeriparban.
Nem mintha a tagállamokban minden a legnagyobb rendben lenne. A gyakorlat következetlenségére mutatott rá nemrég az a számvevőszéki jelentés, amely éppen az Európában példaértékűnek tartott holland szabályozásnak ment neki. A számvevők azt ajánlják Hágának: a jövőben olyan törvények elfogadását kezdeményezze, amelyeket be is tud tartatni. A királyság jogszabályai ugyanis engedélyezik az úgynevezett coffee shopoknak, hogy könnyű drogokat árusítsanak. Beszerzésüket azonban nem teszik lehetővé: a becslések szerint öt-húszezer hollandiai kenderültetvény így törvénytelenül működik. Körülöttük pedig a szervezett bűnözés is megtelepszik.

(x)

<< vissza

 

Fooldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Ajánlott könyvek | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép | Érettségi