Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

Az Európai Unió

AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE

Az Európai Unió egyedülálló abban az értelemben, hogy független államok hozták létre úgy, hogy az együttműködés céljából számos jelentős hatáskört önkéntesen átruháztak egy nemzetközi szervezetre. Több területen a tagországok lemondtak a nemzeti jogrendszer alkalmazásáról egy fölöttes közösségi jogrend érvényesülése érdekében, sőt olyan területeken is kérniük kell az Európai Közösség jóváhagyását, ahol egyelőre nincs közösségi jog, de a nemzeti jogalkotás befolyásolhatja a közös piac alakulását.

1.1. A KEZDETEK
Az Európai Unió története 1952-ben kezdődött, amikor 6 állam (Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia) létrehozta az Európai Szén- és Acélközösséget. 1958-ban a Római Szerződés két további közösség felállításáról rendelkezett, ezek az Euratom és az Európai Gazdasági Közösség (EGK), amelyeknek a kezdetekben ugyanez a hat ország volt a tagja. A három közösséget Európai Közösségek (EK) néven részlegesen integrálták egymással. A Szerződés teremtette meg a későbbi EU szervezetrendszer (Tanács, Bizottság, Parlament, Gazdasági- és Szociális Bizottság, Bíróság) alapjait.
Az Európai Szén- és Acélközösséget abból a célból hozták létre, hogy csökkentsék a szén- és acélszektorban kialakult túltermelést és az ebből fakadó költséges versenyt az európai országok között. A szektor modernizációja és a fölösleges kapacitások leépítése mintegy 30 évet vett igénybe és részben még ma is tart.
Az Euratom célja egy közös atomenergia szektor kialakítása volt. Ez a cél nem valósult meg, mert főleg Franciaország és Németország kitartottak a nemzeti keretek között történő fejlesztés mellett. Ami a fúziós energiát illeti, az Euratom mégis fontos szerepet játszik. A Közös Európai Gyorsító (Joint European Torus - JET) Culhamben (Egyesült Királyság) például valamennyi uniós tagország közös összefogásával épült. Az Euratom emellett az atomenergiával működő üzemek és a békés célra használt hasadóanyagok szállítási biztonságának is fő ellenőrző szerve a Közösségen belül. 1973-ban az Euratom a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) rész-szervezetévé vált és megkapta az Atomcsend Egyezmény Európai Unión belüli végrehajtásának felügyeleti jogát.

Az Európai Gazdasági Közösségnek (EGK) jutott a legátfogóbb feladatkör. A Szerződés 2. cikkelye szerint:
"A Gazdasági Közösség feladata a közös piac megteremtése és a tagországok gazdaságpolitikájának fokozatos közelítése egymáshoz, ennek eredményeképp: az egész Közösség gazdasági életének harmonikus alakítása, az állandó és kiegyensúlyozott növekedés megteremtése, a nagyobb stabilitás, a növekvő életszínvonal és a Közösség tagállamai közötti szorosabb együttműködés elősegítése". A Közös Piac létrehozásának 1958-ban megfogalmazott célja 1970-re valósult meg, de az áruk, szolgáltatások, polgárok és a tőke szabad mozgása ekkor még túlzottan ambiciózus elképzelésnek bizonyult. A Közös Piac megteremtése eredetileg csak az agrártermékek cseréjére irányult. Mára a Közös Agrárpolitika (KAP) a nemzetközi együttműködés és irányítás legfőbb mozgatórugója, amely úgy működik, hogy a tagállamok kormányainak megegyezése után az Európai Bizottság felelős a kialakított elvek gyakorlatba való átültetéséért. Sikerült az import- és exportvámok tagországok közötti teljes megszüntetése és az Európai Unión kívüli országokkal szemben alkalmazott vámok egységesítése. Mára minden külgazdasági kérdésben (mint pl. a GATT-tárgyalások és később a Világkereskedelmi Szervezetben való részvétel) az Európai Bizottság valamennyi tagállam közös felhatalmazású képviselője. A 2. cikkelyben megfogalmazott további három "szabad mozgás" (szolgáltatások, polgárok, tőke) mindmáig vágyálom maradt.

Folytatása következik...

(x)

<< vissza

 

Fooldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Ajánlott könyvek | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép | Érettségi