Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

Az Európai Unió

AZ EURÓPAI UNIÓ RÖVID TÖRTÉNETE 7.

1.7. DEMOKRÁCIA ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG AZ UNIÓN BELÜL
Sokan a demokrácia hanyatlásáról beszélnek az Unión belül. Ennek nem csak a döntéshozási folyamatok demokratizmusának vitathatósága az oka, hanem az is, hogy az Unió belső működése mára olyan összetetté vált, hogy azt az átlag polgár képtelen átlátni. A kritikus hangok szóvá teszik azt is, hogy a Közösség döntéshozási folyamatait egy a törvényhozási és végrehajtó hatalmat egy kézben összpontosító szervezet, a Tanács dominanciája határozza meg, míg az Európai Bizottság demokratikus legitimitás nélkül működik. Mindenképpen üdvözlendő tehát, hogy az Amszterdami Szerződés több kompetenciát ad az Európai Parlamentnek, és ezzel legalább egy lépést tett a demokratizálódás irányába.
A demokrácia hiánya mellett a legtöbb kritika az uniós intézményrendszer átláthatatlanságát éri. Az átláthatóságnak számos kritériuma van, amelybe beletartozik többek között az információ nyilvánossága és hozzáférhetősége, az uniós dokumentumok nyilvánossága és érthetősége (a szerződések egyszerűsítése, a jogrendszer belső integritása stb.). Az Amszterdami Szerződés ezen a területen is hozott némi eredményt. A Szerződés értelmében az EU bármely polgára, természetes vagy jogi személye, aki a tagállamok valamelyikében lakik vagy bejegyzett székhellyel rendelkezik jogosult betekinteni az Európai Parlament, Tanács és Bizottság bármely hivatalos dokumentumába. A betekinthetőség általános elvét csak a közérdek és a magánérdek korlátozhatja, a korlátozásról a Tanács a Parlamenttel közös törvényhozási folyamatban rendelkezik az új szerződés hatályba lépése utáni két éven belül. Mindhárom szervezet köteles működési szabályzatába felvenni az általa létrehozott dokumentumok hozzáférhetőségét szabályozó rendelkezést. Az elkövetkező két év feladata lesz az átláthatóságot korlátozó kritériumok pontos szabályozása.

Folytatása következik...

(x)

<< vissza

 

Fooldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Ajánlott könyvek | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép | Érettségi